Ime podjetja
Porsche Inter Auto d.o.o
Podružnica Porsche Ljubljana
Sedež podjetja
Bravničarjeva ulica 5
1000 Ljubljana
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 5825-300
Faks:
+386 1 5825-320
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice